Kontakt


Murgašova 3, 4. poschodie.
040 01 Košice
mobil: 0911 158 805, 0902 158 805
e-maily:info@almareality.sk, vladimir.loch@almareality.sk, lucia.ivanova@almareality.sk, ernest.czere@almareality.sk

Registrácia: Obchodný register SR, vložka č. 28179/V
zapísaná na Okresnom súde Košice I
IČO: 46 235 035
DIČ: 2023321212